Toimitsijaksi ilmoittautuminen

 

Tietoa toimitsijoille/ Uimakilpailujen järjestäminen

 

Ilmoittaudu toimitsijaksi osoitteeseen:

kilpailukoordinaattori@porinuimaseura.fi

 

Porin uimaseura järjestää syys -ja kevätkaudella kuukausittain alueuinteja. Lisäksi olemme järjestäneet kansallisia kilpailuja, kuten ikäkausimestaruuskilpailujen karsinnat (IKM) Rollot, Lokakuun Uinnit. Keväisin olemme järjestäneet perinteisesti kansalliset Arvo- uinnit.

Kilpailut järjestetään aina talkoovoimin.  Moniin tehtäviin voi osallistua ilman aikaisempaa kokemusta tai ilman virallista koulutusta. Kokeneemmat toimitsijat neuvovat aina uusia. Tarvitsemme jatkuvasti uusia vanhempia mukaan toimintaan koska vanhempia jää välillä pois esim. kun lapsi lopettaa kilpauinnin.  

 

Ohjeita kilpailupäivään

Jokainen talkoolainen saa toimitsijapaidan. Sitä ei tarvitse palauttaa, vaan sen voi pestä kotona ja pukea seuraaviin kisoihin. Muuna asuna jotkin tummat housut ja sisäkengät. Toimitsijapalaveri on alueuinneissa puoli tuntia ennen kilpailun alkua kuuluttamon alla. Isommissa kilpailuissa palaveri on 45 min- 60 min ennen kilpailua ja paikkana alakerran kuntosali. Ajanottopaneelit asennetaan ennen verrauinnin alkua ja otetaan pois kilpailun jälkeen. Tähän voivat osallistua kaikki, jotka niitä pystyvät nostelemaan. Kilpailujen jälkeen kaikki talkoolaiset huolehtivat, että halli jää siistiin kuntoon. 

 

Ilman koulutusta voi olla mm. seuraavissa tehtävissä:

             Ajanottajat

 • Ajanottajat eivät tarvitse tuomarikorttia, jos heidän tehtävänsä on ajanotto ja samalla radalla on käännöstarkastaja.
 • He nousevat seisomaan, nollaavat kellonsa kilpailujohtajan seuraavalle erälle antamilla lyhyillä vihellyksillä.
 • Ajanottajat käynnistävät kellonsa äänimerkistä/merkkivalosta, tarkastavat, että kello käy ja pysäyttävät kellonsa kun kilpailija on maalissa. Ajanottajat merkitsevät ajan lähtölistaan.

Palkintojenjakaja

 • Saa tulokset sihteeristöltä ja jakaa palkinnot kuuluttajan sanoessa tulokset.

Lähetti

 • Hakee kuuluttamosta tuloksia ja vie ne seinälle sekä palkintojenjakoon/ kilpailukansliaan.

toimitsijoiden huolto

 • Huolehtii, että toimitsijoilla on syömistä ja juomista, kun he pääsevät tauolle. Huolto on isommissa kilpailuissa.

Kuuluttaja

 • Kuuluttaa kaikki lähdöt sekä palkintojen jaot.

Järjestelijä

 • Kokoaa kilpailijat ennen kutakin erää. Kilpailuissa on 1-2 kokoontumispaikkaa. Ilmoittaa kilpailujohtajalle, jos joku kilpailija ei ole paikalla.
 • Tarkkailee että kilpailijoilla ei ole kiellettyjä teippauksia, rannekkeita.

Henkilöt, joilla on tuomarikortti I tai II luokan

Kilpailunjohtaja

 • Kilpailunjohtajalla on oltava I- luokan tuomarikortti.
 • Kilpailujohtaja valvoo, että FINA:n sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan.
 • Jokaisen erän alussa kilpailujohtaja antaa kilpailijoille merkit vihellyspillillä.
 • Päättää kaikista hylkäyksistä. Kilpailunjohtaja ohjeistaa toimitsijat, kuinka hylätty uintisuoritus ilmoitetaan.
 • Kaikki muu olennainen kuvaus kilpailunjohtaja rooliin löytyy Uimaliiton säännöistä SW2.1

Lähettäjä

 • Vastaa kilpailijoista sen jälkeen kun kilpailunjohtaja on antanut hänelle siihen luvan, siihen asti, että erä on päässyt käyntiin säännönmukaisesti.
 • Lähettäjän roolin tarkemmat kuvaukset Uimaliiton säännöissä SW2.3

Ratatuomarit

 • Ratatuomarilla on oltava I- luokan tuomarikortti.
 • Kisoissa tulee olla kaksi ratatuomaria. He toimivat kumpikin omalla puolella allasta. Aluekilpailuissa kilpailunjohtaja voi toimia toisena ratatuomarina.
 • Valvoo 15m sukellukset molempiin suuntiin pu, su ja vu matkoilla ja ilmoittaa kilpailunjohtajalla jos tapahtuu ylityksiä.
 • Ratatuomarit valvovat, että asianomaisen uintitavan sääntöjä noudatetaan ja he avustavat käännöstuomareita valvomalla käännöksiä ja maaliintuloa.
 • Varautuu pudottamaan teknisen köyden 15m kohdalta kilpailunjohtajan merkistä

Käännöstarkastajat (lähtöpää)

 • Jokaisella radalla on kummassakin päässä käännöstarkastaja. Käännöstarkastajalla on oltava II- luokan tuomarikortti

             Lähtö:

 • varmistaa radalle tulevan uimarin olevan sama kuin lähtölistassa
 • nousevat seisomaan lyhyillä vihellyksillä
 • siirtyvät uimarin taakse pitkällä vihellyksellä, seuraavat uimaria pintaan tuloon saakka.
 • Jos lähtö oli ok, palaavat istumaan. Jos lähtö ei ole ok, jäävät seisomaan palkin taakse, ja siirtyvät vaihtohenkilön tultua kilpailunjohtajan luo tekemään hylkäysesitystä tai toimivat kilpailujohtajan kertomalla tavalla.

              Käännös

 • Seuraavat käännökset 10 m ennen ja pintaan tuloon saakka palkilta.
 • Painavat sähköisen ajanoton pysäytysnappia uimarin koskettaessa paneelia.
 • Siirtyvät alas palkilta, jos käännös oli ok. Jäävät seisomaan palkin taakse, jos käännös ei ok ja vaihtohenkilön tultua siirtyvät kilpailunjohtajan luo tekemään hylkäysesitystä tai toimivat kilpailujohtajan ohjeen mukaan.

             Maaliintulo

 • Seuraavat uimaria palkilta viimeiset 10 m.
 • Painavat sähköisen ajanoton pysäytysnappia uimarin koskettaessa paneelia.
 • Palaavat paikalleen istumaan, jos maaliintulo on sääntöjen mukainen. Jäävät radan päähän seisomaan, jos maaliintulo ei hyväksyttävä ja siirtyvät vaihtohenkilön tultua paikalle kilpailunjohtajan luo tekemään hylkäysesitystä. Tai toimivat kilpailujohtajan ohjeiden mukaisesti.

             Viesti

 • Tarkastavat sekaviesteissä, että uimari päättää osuutensa lajin sääntöjen mukaan
 • painavat sähköisen ajanoton pysäytysnappia uimarin koskettaessa paneelia
 • tarkkailevat mahdollisia vaihtorikkoja

             Selkäuinnin lähtöavustin

 • Asettavat selkäuinnin lähtöavustimen paikalleen lähtökorokkeeseen.
 • Säätävät avustimen korkeuden 0-tasolle (vedenpinnan taso).
 • Kysyvät uimarilta käyttääkö avustinta ja jos uimari ei käytä, nostavat poikkipuun pois vedestä
 • Kumartuvat toisen pitkän vihellyksen jälkeen tarkastamaan, että uimarin molemmista jaloista ainakin yksi varvas koskettaa ajanottopaneelia.
 • Huomauttavat nopeasti kerran varpaista, jos edellä oleva kohta ei toteudu.
 • Suoristautuvat startin ajaksi ja seuraavat uimaria pintautumiseen asti.
 • Nostavat poikkipuun altaasta pidemmillä kuin 50 m matkoilla
 • Poistavat avustimen lajin päätteeksi ja sekaviestissä startin jälkeen uimarin pintauduttua.

 

             800/1500 m matkat

 • Kysyvät uimarilta kummalta puolelta uimari kääntöpäässä haluaa näytön jäljellä olevista altaanmitoista.
 • Ilmoittavat selvästi kääntöpäälle uimarin valitsemana puolen. Katsekontakti käännöspään valvojalle ja käsimerkein näytetään puoli.
 • Pitävät kirjaa uidusta matkasta.
 • Antavat uimarille äänimerkin (kello tai pilli), kun uimarilla kaksi altaanmittaa jäljellä.

           Muuta huomioitavaa

 • tarkistavat, että uimari poistuu altaasta oikein, ei päädystä ajanottopaneeli yli.
 • huolehtii, että lähtöpäädyn ämpäreissä on vettä starttiin tulevaa uimaria varten.

             Käännöstarkastaja (käännöspää)

 • II- luokan tuomarikortti
 • nousevat palkille uimarin ollessa noin 10 m etäisyydellä kääntöpäädystä.
 • seuraavat uimarin käännöksen pintaan tuloon saakka.
 • Jos käännös oli ok, palaavat istumaan. Jos käännös ei ole ok, jäävät seisomaan palkin taakse, ja siirtyvät vaihtohenkilön tultua kilpailunjohtajan luo tekemään hylkäysesitystä tai toimivat kilpailujohtajan kertomalla tavalla.
 • 50 m altaalla painavat sähköisen ajanoton pysäytysnappia uimarin koskettaessa päätyyn joko maaliintulossa tai käännöksessä
 • 800/1500 m matkoilla näyttävät uimarille jäljellä olevien altaanmittojenmäärän uimarin valitsemalta puolelta

              Sihteeristö

 • Tekee kilpailujen lähtöluettelon, aikataulut ja tietokoneille tarvittavat tiedostot.
 • Vastaa Livetiming tulospalvelusta.
 • Vastaa ajanottolaitteiden asennuksesta ja toimivuudesta.
 • Vastaa sähköisestä tulospalvelusta.
 • Aluekilpailuissa Livetiming ei ole käytössä