uintihinnasto


Porin uimaseura järjestää aluekilpailuita, sekä kansallisia kilpailuita. Kilpailut järjestetään aina talkoovoimin.  Moniin tehtäviin voi osallistua ilman aikaisempaa kokemusta tai ilman virallista koulutusta. Kokeneemmat toimitsijat neuvovat aina uusia. Tarvitsemme jatkuvasti uusia vanhempia mukaan toimintaan. 

TOIMITSIJAKSI KILPAILUIHIN VOIT ILMOITTAUTUA OSOITTEESEEN

kilpailukoordinaattori@porinuimaseura.fi tai MyClub sovellukseen luodun tapahtuman kautta

 

Ohjeita kilpailupäivään

Jokainen talkoolainen saa toimitsijapaidan. Sitä ei tarvitse palauttaa, vaan sen voi pestä kotona ja pukea seuraaviin kisoihin. Muuna asuna tummat housut ja sisäkengät. Toimitsijapalaveri on alueuinneissa puoli tuntia ennen kilpailun alkua kuuluttamon alla. Isommissa kilpailuissa palaveri on 45-60 minuuttia ennen kilpailua erikseen ilmoitettavassa paikassa. Ajanottopaneelit asennetaan toimitsijoiden toimesta ennen verrauinnin alkua ja otetaan pois kilpailun jälkeen. Kilpailujen jälkeen kaikki talkoolaiset huolehtivat, että halli jää siistiin kuntoon. 

 

Ilman koulutusta voi olla mm. seuraavissa tehtävissä:

Ajanottajat

 • Ajanottaja ei tarvitse tuomarikorttia, jos hänen tehtävänsä on ajanotto ja samalla radalla on käännöstarkastaja.
 • Ajanottaja nousee seisomaan, nollaavat kellonsa kilpailujohtajan seuraavalle erälle antamilla lyhyillä vihellyksillä.
 • Ajanottaja käynnistää kellonsa äänimerkistä/merkkivalosta, tarkastavat, että kello käy ja pysäyttävät kellonsa kun kilpailija on maalissa. Ajanottajat merkitsevät ajan lähtölistaan.

Palkintojenjakaja

 • Palkintojenjakaja saa tulokset sihteeristöltä ja jakaa palkinnot kuuluttajan sanoessa tulokset.

Lähetti

 • Hakee kuuluttamosta tuloksia ja vie ne seinälle sekä palkintojenjakoon/ kilpailukansliaan.

Toimitsijoiden huolto

 • Huolehtii, että toimitsijoilla on syömistä ja juomista, kun he pääsevät tauolle. Huolto toimii isommissa kilpailuissa, ei alueuinneissa.

Kuuluttaja

 • Kuuluttaa kaikki lähdöt sekä palkintojen jaot.

Järjestelijä

 • Kokoaa kilpailijat ennen kutakin erää. Kilpailuissa on 1-2 kokoontumispaikkaa. Ilmoittaa kilpailujohtajalle, jos joku kilpailija ei ole paikalla.
 • Tarkkailee että kilpailijoilla ei ole kiellettyjä teippauksia, rannekkeita.

 

 

Henkilöt, joilla on I tai II luokan tuomarikortti

Kilpailunjohtaja

Kilpailunjohtajalla on oltava I- luokan tuomarikortti.

 • Kilpailujohtaja valvoo, että FINA:n sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan.
 • Jokaisen erän alussa kilpailujohtaja antaa kilpailijoille merkit vihellyspillillä.
 • Päättää kaikista hylkäyksistä. Kilpailunjohtaja ohjeistaa toimitsijat, kuinka hylätty uintisuoritus ilmoitetaan.
 • Kaikki muu olennainen kuvaus kilpailunjohtajan rooliin löytyy Uimaliiton säännöistä SW2.1.

Lähettäjä

 • Vastaa kilpailijoista sen jälkeen kun kilpailunjohtaja on antanut hänelle siihen luvan, siihen asti, että erä on päässyt käyntiin säännönmukaisesti.
 • Lähettäjän roolin tarkemmat kuvaukset Uimaliiton säännöissä SW2.3.

Ratatuomarit

 • Ratatuomarilla on oltava I- luokan tuomarikortti.
 • Kisoissa tulee olla kaksi ratatuomaria. He toimivat kumpikin omalla puolella allasta. Aluekilpailuissa kilpailunjohtaja voi toimia toisena ratatuomarina.
 • Valvoo 15m sukellukset molempiin suuntiin pu, su ja vu matkoilla ja ilmoittaa kilpailunjohtajalla jos tapahtuu ylityksiä.
 • Ratatuomari valvoo, että asianomaisen uintitavan sääntöjä noudatetaan ja he avustavat käännöstuomareita valvomalla käännöksiä ja maaliintuloa.
 • Varautuu pudottamaan teknisen köyden 15m kohdalta kilpailunjohtajan merkistä

Käännöstarkastajat (lähtöpää)

 • Jokaisella radalla on kummassakin päässä käännöstarkastaja. Käännöstarkastajalla on oltava II- luokan tuomarikortti

Lähtö

 • Varmistaa radalle tulevan uimarin olevan sama kuin lähtölistassa
 • Nousee seisomaan lyhyillä vihellyksillä
 • Siirtyy uimarin taakse pitkällä vihellyksellä, seuraavat uimaria pintaan tuloon saakka.
 • Jos lähtö oli ok, palaa istumaan. Jos lähtö ei ole ok, jää seisomaan palkin taakse, ja siirtyy vaihtohenkilön tultua kilpailunjohtajan luo tekemään hylkäysesitystä tai toimii kilpailujohtajan kertomalla tavalla.

Käännös

 • Seuraa käännökset 10 m ennen ja pintaan tuloon saakka palkilta.
 • Painaa sähköisen ajanoton pysäytysnappia uimarin koskettaessa paneelia.
 • Siirtyyy alas palkilta, jos käännös oli ok. Jää seisomaan palkin taakse, jos käännös ei ok ja vaihtohenkilön tultua siirtyy kilpailunjohtajan luo tekemään hylkäysesitystä tai toimii kilpailujohtajan ohjeen mukaan.

Maaliintulo

 • Seuraa uimaria palkilta viimeiset 10 m.
 • Painaa sähköisen ajanoton pysäytysnappia uimarin koskettaessa paneelia.
 • Palaa paikalleen istumaan, jos maaliintulo on sääntöjen mukainen. Jää radan päähän seisomaan, jos maaliintulo ei hyväksyttävä ja siirtyy vaihtohenkilön tultua paikalle kilpailunjohtajan luo tekemään hylkäysesitystä tai toimii kilpailujohtajan ohjeiden mukaisesti.

Viesti

 • Tarkastaa sekaviesteissä, että uimari päättää osuutensa lajin sääntöjen mukaan.
 • Painaa sähköisen ajanoton pysäytysnappia uimarin koskettaessa paneelia.
 • Tarkkailee mahdollisia vaihtorikkoja.

Selkäuinnin lähtöavustin

 • Asettaa selkäuinnin lähtöavustimen paikalleen lähtökorokkeeseen.
 • Säätää avustimen korkeuden 0-tasolle (vedenpinnan taso).
 • Kysyy uimarilta käyttääkö avustinta ja jos uimari ei käytä, nostaa poikkipuun pois vedestä
 • Kumartuu toisen pitkän vihellyksen jälkeen tarkastamaan, että uimarin molemmista jaloista ainakin yksi varvas koskettaa ajanottopaneelia.
 • Huomauttaa nopeasti kerran varpaista, jos edellä oleva kohta ei toteudu.
 • Suoristautuu startin ajaksi ja seuraa uimaria pintautumiseen asti.
 • Nostaa poikkipuun altaasta pidemmillä kuin 50 m matkoilla
 • Poistaa avustimen lajin päätteeksi ja sekaviestissä startin jälkeen uimarin pintauduttua.

800 ja 1500 m matkat

 • Kysyy uimarilta kummalta puolelta uimari kääntöpäässä haluaa näytön jäljellä olevista altaanmitoista.
 • Ilmoittaa selvästi kääntöpäälle uimarin valitsemana puolen. Katsekontakti käännöspään valvojalle ja käsimerkein näytetään puoli.
 • Pitää kirjaa uidusta matkasta.
 • Antaa uimarille äänimerkin (kello tai pilli), kun uimarilla kaksi altaanmittaa jäljellä.

Muuta huomioitavaa

 • Tarkistaa, että uimari poistuu altaasta oikein, ei päädystä ajanottopaneelin yli.
 • Huolehtii, että lähtöpäädyn ämpäreissä on vettä starttiin tulevaa uimaria varten.

Käännöstarkastaja (käännöspää)

 • II- luokan tuomarikortti
 • Nousee palkille uimarin ollessa noin 10 m etäisyydellä kääntöpäädystä.
 • Seuraa uimarin käännöksen pintaan tuloon saakka.
 • Jos käännös oli ok, palaa istumaan. Jos käännös ei ole ok, jää seisomaan palkin taakse, ja siirtyy vaihtohenkilön tultua kilpailunjohtajan luo tekemään hylkäysesitystä tai toimii kilpailujohtajan kertomalla tavalla.
 • 50 m altaalla painavat sähköisen ajanoton pysäytysnappia uimarin koskettaessa päätyyn joko maaliintulossa tai käännöksessä
 • 800 ja 1500 m matkoilla näyttävät uimarille jäljellä olevien altaanmittojen määrän uimarin valitsemalta puolelta

Sihteeristö

 • Tekee kilpailujen lähtöluettelon, aikataulut ja tietokoneille tarvittavat tiedostot.
 • Vastaa Livetiming tulospalvelusta.
 • Vastaa ajanottolaitteiden asennuksesta ja toimivuudesta.
 • Vastaa sähköisestä tulospalvelusta.
 • Aluekilpailuissa Livetiming ei ole käytössä.