Työryhmät


Porin Uimaseura ry:n hallitus valitsee työryhmät vuoden ensimmäisessä kokouksessaan. Työryhmien toimintakausi on yksi vuosi.

Taloustyöryhmä

Johanna Sihvonen, Teemu Hakonen, Kari Huppunen, Ville Majasaari, Esa Vaurio

Tehtävät

 • laatii talousarvioehdotuksen ja valvoo sen toteutumista
 • hankkii sponsoreita ja hoitaa muita varojen hankintaan liittyviä asioita yhdessä hallituksen kanssa
 • tuo kaikki talous- ja muut käsittelemänsä asiat johtokunnalle tiedoksi ja/tai päätettäväksi
 • kokoontuu vähintään 3-4 kertaa vuodessa

Kilpailutyöryhmä

Mika Kallio, Kari Huppunen, Marja Kallio, Markus Rahola, Tero Rantala, Esa Vaurio
Mari Ellonen, kilpailukoordinaattori

Tehtävät

 • vastaa omien kilpailujen järjestelyistä, esim. kisakanslia
 • laatii toimitsijalistan jokaiseen kilpailuun
 • huolehtii kaikista kilpailujen järjestelyihin liittyvistä asioista
 • huolehtii toimitsijapaidoista
 • rekrytoi jäseniä toimitsijakoulutuksiin
 • tuo tehtäväalueensa asiat johtokunnalle tiedoksi ja/tai päätettäväksi
 • kokoontuu tarpeen mukaan, vähintään 2-4 kertaa vuodessa

Kilpailusihteeri

Markus Rahola

Tehtävät

 • ilmoittaa seuran uimarit kilpailuihin, valmentajien esitysten mukaisesti
 • hoitaa omissa kilpailuissa lähtöjärjestyksen laatimisen ja siihen liittyvät asiat
 • ilmoittaa kisoihin lähtijät kilpailukoordinaattorille ja rahastonhoitajalle

Kisamatkatyöryhmä

Saara Jäntti, Teemu Hakonen, Saija Törmä

Tehtävät

 • varaa mahdolliset majoitukset kilpailumatkoille
 • huolehtii mahdollisista yhteiskuljetuksista
 • informoi valmentajia majoituksista ja kyydeistä
 • ilmoittaa laskuttajalle laskutettavat
 • varaa mahdolliset ruokailut
 • tiedottaa asioista hallitukselle

Valmennustyöryhmät


Yleistä

 • Esa Vaurio, hallivaraukset

Kilparyhmät

 • Eetu Karvonen kokoonkutsujana, mukana kaikki kilparyhmien valmentajat

Tekniikkaryhmät

 • NN kokoonkutsujana, mukana kaikki tekniikkaryhmien ja harrasteryhmän (SwimFit) valmentajat

Vesiralliryhmät

 • NN kokoonkutsujana, mukana kaikki vesiralliryhmien valmentajat

Opetusaltaan ryhmät

 • NN kokoonkutsujana, mukana kaikki opetusaltaan valmentajat

Tehtävät

 • tekee esityksen harjoitusvuorojen varauksista hallituksen nimeämälle henkilölle, joka tekee anomuksen vapaa-aikavirastoon
 • huolehtii ryhmään liittyvistä asioista, esim. muutoksista
 • laatii leireistä vuosisuunnitelman ja talousarvion jokaisesta leiristä
 • tuo valmennukseen, leiritykseen ja harjoitusvuoroihin liittyvät asiat johtokunnan päätettäväksi riittävän ajoissa
 • kokoontuu joka toinen kuukausi, ko. kuukauden ensimmäisellä viikolla

Tukityöryhmä

 

Tehtävät

 • huolehtii talkoisiin liittyvistä asioista
 • tiedottaa seuran toimintaan liittyvistä asioista
 • huolehtii kansallisten kilpailujen toimitsijoiden huollosta
 • järjestää kilpailuissa tai muissa tapahtumissa mahdollinen arpa- ja tuotemyynti
 • järjestää mahdolliset joulujuhlat ja seuran muut juhlat

 

 

Juniorivalmennustyöryhmä


Saija Törmä, Aake Nyrhinen

Tehtävät

 • uusi työryhmä, perustettu 2024
 • suunnittelee ryhmän toimintaa ja tehtäviä, tekee esityksen hallitukselle.