Työryhmät


Porin Uimaseura ry:n hallitus valitsee työryhmät vuoden ensimmäisessä kokouksessaan. Työryhmien toimintakausi on yksi vuosi.


 

Taloustyöryhmä

 

Matti Luhtanen, Anu Lehtonen, Johanna Sihvonen


Tehtävät

 • laatia talousarvioehdotus ja valvoa sen toteutumista
 • hankkia sponsoreita sekä hoitaa muita varojen hankintaan liittyviä asioita yhdessä hallituksen kanssa
 • tuoda kaikki talous- ja muut käsittelemänsä asiat johtokunnalle tiedoksi/päätettäväksi
 • 3-4 kertaa vuodessa

Kilpailutyöryhmä

 

Mika Kallio, Markus Rahola,  Mari Ellonen


Tehtävät

 • vastata omien kilpailujen järjestelyistä
 • laatia toimitsijalista jokaiseen kilpailuun
 • huolehtia kelloista ja kaikista kilpailujenjärjestelyihin liittyvistä asioista
 • huolehtia toimitsijapaidoista
 • rekrytoida jäseniä tuomarikoulutuksiin
 • tuoda tehtäväalueensa asiat johtokunnalle tiedoksi/päätettäväksi
 • kokoontuu tarpeen mukaan, vähintään 2-4 vuodessa

Kilpailusihteeri

 

Markus Rahola, Marja Kallio, Mika Kallio

 


Tehtävät

 • ilmoittaa seuran uimarit kilpailuihin (valmentajien esitysten mukaisesti)
 • hoitaa omissa kilpailuissa lähtöjärjestyksen laatimisen ja siihen liittyvät asiat
 • ilmoittaa kisoihin lähtijät kilpailukoordinaattorille ja rahastonhoitajalle

Kilpailumatkojen järjestelyryhmä

 

Johanna Sihvonen,  Paula Karismaa


Tehtävät

 • varata majoitukset kilpailumatkoille
 • huolehtia mahdolliset yhteiskuljetukset
 • informoida valmentajat majoituksista ja kyydeistä
 • ilmoittaa laskuttajalle laskutettavat
 • varata mahdolliset ruokailut
 • tiedottaa asioista johtokunnalle

Valmennustyöryhmät

 

Tehtävät

 • esittää harjoitusvuorojen varaamisista johtokunnan määräämälle henkilölle, joka tekee anomuksen vapaa-aikavirastoon
 • harjoitusryhmiin liittyvät asiat, muutokset, tarkistaa listat, yms. ryhmiin liittyvät asiat
 • huolehtia, että valmentajat toimittavat käyntilistansa, joista näkyy uimarien ja ryhmän jokaisen valmentajan käynnit kuukausittain viimeisen harjoituksen jälkeen
 • laatia leireistä vuosisuunnitelma ja laatia talousarvio jokaisesta leiristä
 • tuoda valmennukseen, leiritykseen ja harjoitusvuoroihin liittyvät asiat johtokunnan päätettäväksi tarpeeksi ajoissa
 • joka toinen kuukausi, ko. kuukauden ensimmäisellä viikolla

Yleistä

Matti Luhtanen  (hallivaraukset)
 

Kilparyhmät

 • Eetu Karvonen kokoonkutsujana sekä kaikki kilparyhmien valmentajat

Tekniikka- ja vesiralliryhmät

 • Paula Karismaa/Johanna Sihvonen kokoonkutsujana sekä kaikki tekniikka- ja vesiralliryhmien sekä harrasteryhmän valmentajat

Tukityöryhmä

 

Anu Simsek
Mari Ellonen


 


Tehtävät

 • huolehtia talkoihin liittyvistä asioista
 • huolehtia kansallisten kilpailujen toimitsijoiden huollosta
 • järjestää kilpailuissa tai muissa tapahtumissa arpa- ja tuotemyynti