Työryhmät


Porin Uimaseura ry:n hallitus valitsee työryhmät vuoden ensimmäisessä kokouksessaan. Työryhmien toimintakausi on yksi vuosi.

Taloustyöryhmä

Matti Luhtanen, Johanna Sihvonen, Kari Huppunen, Mervi Pihl

Tehtävät

 • laatia talousarvioehdotus ja valvoa sen toteutumista
 • hankkia sponsoreita sekä hoitaa muita varojen hankintaan liittyviä asioita yhdessä hallituksen kanssa
 • tuoda kaikki talous- ja muut käsittelemänsä asiat johtokunnalle tiedoksi/päätettäväksi
 • 3-4 kertaa vuodessa

Kilpailutyöryhmä

Mika Kallio, Markus Rahola,  Mari Ellonen

Tehtävät

 • vastata omien kilpailujen järjestelyistä
 • laatia toimitsijalista jokaiseen kilpailuun
 • huolehtia kelloista ja kaikista kilpailujenjärjestelyihin liittyvistä asioista
 • huolehtia toimitsijapaidoista
 • rekrytoida jäseniä tuomarikoulutuksiin
 • tuoda tehtäväalueensa asiat johtokunnalle tiedoksi/päätettäväksi
 • kokoontuu tarpeen mukaan, vähintään 2-4 vuodessa

Kilpailusihteeri

Markus Rahola, Marja Kallio, Mika Kallio

 

Tehtävät

 • ilmoittaa seuran uimarit kilpailuihin (valmentajien esitysten mukaisesti)
 • hoitaa omissa kilpailuissa lähtöjärjestyksen laatimisen ja siihen liittyvät asiat
 • ilmoittaa kisoihin lähtijät kilpailukoordinaattorille ja rahastonhoitajalle

Kilpailumatkojen järjestelyryhmä

Saara Jäntti, Elina Levola, Saija Törmä

Tehtävät

 • varata majoitukset kilpailumatkoille
 • huolehtia mahdolliset yhteiskuljetukset
 • informoida valmentajat majoituksista ja kyydeistä
 • ilmoittaa laskuttajalle laskutettavat
 • varata mahdolliset ruokailut
 • tiedottaa asioista johtokunnalle

Valmennustyöryhmät


Yleistä

Matti Luhtanen  (hallivaraukset)

Kilparyhmät

 • Eetu Karvonen kokoonkutsujana sekä kaikki kilparyhmien valmentajat

Opetusallas-, vesiralli- ja tekniikkaryhmät

 • Ryhmien valmentajat

Tehtävät

 • esittää harjoitusvuorojen varaamisista johtokunnan määräämälle henkilölle, joka tekee anomuksen vapaa-aikavirastoon
 • harjoitusryhmiin liittyvät asiat, muutokset, tarkistaa listat, yms. ryhmiin liittyvät asiat
 • huolehtia, että valmentajat toimittavat käyntilistansa, joista näkyy uimarien ja ryhmän jokaisen valmentajan käynnit kuukausittain viimeisen harjoituksen jälkeen
 • laatia leireistä vuosisuunnitelma ja laatia talousarvio jokaisesta leiristä
 • tuoda valmennukseen, leiritykseen ja harjoitusvuoroihin liittyvät asiat johtokunnan päätettäväksi tarpeeksi ajoissa
 • joka toinen kuukausi, ko. kuukauden ensimmäisellä viikolla

Tukityöryhmä


Mari Ellonen


Tehtävät

 • huolehtia talkoihin liittyvistä asioista
 • huolehtia kansallisten kilpailujen toimitsijoiden huollosta
 • järjestää kilpailuissa tai muissa tapahtumissa arpa- ja tuotemyynti