Työryhmät

 

TYÖRYHMÄT VUONNA 2019                               

 

 

TALOUSTYÖRYHMÄ

- Matti Luhtanen, Seija Skyttä, Anu Lehtonen, Johanna Sihvonen

tehtävät

 • laatia talousarvioehdotus ja valvoa sen toteutumista
 • hankkia sponsoreita sekä hoitaa muita varojen hankintaan liittyviä asioita yhdessä hallituksen kanssa
 • tuoda kaikki talous- ja muut käsittelemänsä asiat johtokunnalle tiedoksi/päätettäväksi
 • 3-4 kertaa vuodessa

 

KILPAILUTYÖRYHMÄ

- Jenni Ukkonen, Mika Kallio, Harri Känkänen, Ismo Murto

tehtävät

 • vastata omien kilpailujen järjestelyistä, mm. kilpailukanslia
 • laatia toimitsijalista jokaiseen kilpailuun
 • huolehtia kelloista ja kaikista kilpailujenjärjestelyihin liittyvistä asioista
 • huolehtia toimitsijapaidoista
 • rekrytoida jäseniä tuomarikoulutuksiin
 • tuoda tehtäväalueensa aisat johtokunnalle tiedoksi/päätettäväksi
 • kokoontuu tarpeen mukaan, vähintään 2-4 vuodessa

 

KILPAILUSIHTEERI

- Markus Rahola

tehtävät

 • ilmoittaa seuran uimarit kilpailuihin (valmentajien esitysten mukaisesti)
 • hoitaa omissa kilpailuissa lähtöjärjestyksen laatimisen ja siihen liittyvät asiat
 • vastata ajanotosta apunaan Markus Rahola
 • ilmoittaa kisoihin lähtijät kilpailukoordinaattorille ja rahastonhoitajalle

 

KILPAILUKOORDINAATTORI

- Johanna Sihvonen, Sanna Hakkiluoto

tehtävät

 • varata majoitus niihin kilpailuihin missä joudutaan yöpymään (kilpailukalenteri)
 • huolehtia kyydit, aina mieluimmin yhteiskuljetus
 • informoida valmentajat majoituksista ja kyydeistä
 • ilmoittaa laskuttajalle laskutettavat
 • varata mahdolliset ruokailu
 • tiedottaa asioista johtokunnalle

 

 

VALMENNUSTYÖRYHMÄT

Matti Luhtanen hoitaa hallivaraukset. Paula Karismaa (Johanna Sihvonen) ja Mika Kallio muut valmentajia koskevat asiat

 

Kilparyhmät

 • Eetu Karvonen kokoonkutsujana sekä kaikki kilparyhmien valmentajat

Tekniikka- ja vesiralliryhmät

 • Milla Inkeroinen kokoonkutsujana sekä kaikki tekniikka- ja vesiralliryhmien sekä harrasteryhmän valmentajat

Opetusaltaan ryhmät

 • Piia Känkänen kokoonkutsujana sekä kaikki opetusaltaan valmentajat

tehtävät

 • esittää harjoitusvuorojen varaamisista johtokunnan määräämälle henkilölle, joka tekee anomuksen vapaa-aikavirastoon
 • harjoitusryhmiin liittyvät asiat, muutokset, tarkistaa listat, yms. ryhmiin liittyvät asiat
 • huolehtia, että valmentajat toimittavat käyntilistansa, joista näkyy uimarien ja ryhmän jokaisen valmentajan käynnit kuukausittain viimeisen harjoituksen jälkeen
 • laatia leireistä vuosisuunnitelma ja laatia talousarvio jokaisesta leiristä
 • tuoda valmennukseen, leiritykseen ja harjoitusvuoroihin liittyvät asiat johtokunnan päätettäväksi tarpeeksi ajoissa
 • joka toinen kuukausi, ko. kuukauden ensimmäisellä viikolla

 

TUKITYÖRYHMÄ

- Anu Simsek ja jokaisesta ryhmästä 1-2 vanhempaa, Mari Ellonen, Helena Ropponen, Elina Lettosunti, Maarit Mäkelä, Mika Kallio,

tehtävät

 • huolehtia talkoihin liittyvistä asioista
 • huolehtia kansallisten kilpailujen toimitsijoiden huollosta
 • järjestää kilpailuissa tai muissa tapahtumissa arpa- ja tuotemyynti

 

JUHLATOIMIKUNTA

Anu Simsek, Anu Lehtonen

 • järjestää joulu- ym. seuran juhlat